Právní služby jsou advokátem poskytovány na základě zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Cena právních služeb je regulována vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Podle této vyhlášky si advokát s klientem může cenu právních služeb sjednat ve smluvní výši – například hodinovou sazbu, případně sazbu za vyřízení celé věci. Pokud není cena sjednána smluvně, vychází se při určení výše odměny z tzv. mimosmluvní odměny stanovené vyhláškou.